นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลศาลาใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายพิเชฐ จินดารัตน์ ครูศรช.ตำบลโฆษิต รับผิดชอบดูแลนักศึกษา และดำเนินการคุมสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย และนางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯ ตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ กศน. ตำบลศาลาใหม่ เพื่อรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

หัวหน้ากศน.ตำบลเกาะสะท้อน มอบหมายให้นางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯปอเนาะ จัดมุมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันปอเนาะและกิจกรรมมุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

คณะครู กศน.ตำบลพร่อนร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการเกษตรและสหกรณ์ มาตรวจเยี่ยม สวนเกษตร ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยครูผู้ช่วยกศน.อำเภอตากใบ และบรรณารักษ์ ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

คณะครูกศน.ตำบลพร่อนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

คณะครูกศน.ตำบลไพรวัน ลงพื้นที่ประสานงานผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การดำเนินการไลน์สด ON-AIR ของนักศึกษากศน.

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ หัวหน้ากศน.ตำบลนานาค มอบหมายให้ นางศศิกานต์ กอสกุล ครูศรช.รับสมัครนักศึกษาใหม่กศน.ตำบลนานาค ภาคเรียนที่2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย นายนิติ คงพูน ครู กศน. ตำบลศาลาใหม่ และนางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯ ตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ตำบลศาลาใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครูกศน.ตำบลพร่อน และนายประดับ ล่องสมุทร ครูศรช.ตำบลพร่อน นำส่งข้อสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางศศิกานต์ กอสกุล ครูศรช. เข้าพบปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานาคและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานาค เพื่อแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวดาราณี พนาลี ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางเตือนใจ จันทร์เพ็ญ ครูอาสาฯปอเนาะ และนางพัชรี ไชยสิทธิ์ ครูอาสาฯปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ นางสาวนูรีดา ดารามั่น ครูผู้ช่วย ดำเนินการคุมสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-exam)

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more