ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ และคณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อนจัดกิจกรรมพบปะ ‘ กาแฟยามเช้า’ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน เพื่อแลกเปลี่ยน เสวนาเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลเกาสะท้อนจัดประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 6 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะ ครูกศน.ตำบลเกาสะท้อน ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม.9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 5 พ.ย. 2563 น

Read more