ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาสะท้อน ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 5 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาสะท้อน ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 4 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลพร่อนลงพื้นที่พบปะกำนัน ปลัดตำบล หมู่ 2;4;5; เพื่อขอพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 5 พ.ย.63 นายท

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ. กศน.ตากใบ มอบหมายให้ ครูผู้ช่วย ครู ศรช. ครู ศรช.ครูสอนคนพิการ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย ทุกวันพุธ ของสัปดาห์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more