ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2563

#ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2563 ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ประจำเดือนตุลาคม 2563
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครูผู้ช่วย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น