ประกาศๆๆๆ กศน.อำเภอศรีสาคร ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นี้

#ประกาศๆๆๆ กศน.อำเภอ

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสัญจรผู้บริหารฯ ประจำเดือนตุลาคม ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ให้การต้อนรับคณะนิเทศการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ให้การต้อนรับคณะนิเท

Read more

ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบสถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดสอบวัดผล

Read more

ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดสอบวัดผล

Read more

นางสาวไอนี. ดอเลาะ ครูอาสาฯ ปอเนาะอิรซาดิลอาบารียาติลอูลูม ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 21ตุลาคม 2563

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม มอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา ชูรักษ์ หัวหน้า กศน.ตำบลพร่อน พร้อมทั้ง นายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครู ศรช. เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลพร่อน

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ได้มอบหมายให้ นายโมฮัมหมัดรสดี สาและ ครู คศ.๑ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๒๐ -๒๒ ตุลาคม

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบมอบให้ นายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครู ศชร.ตำบลพร่อน เข้าร่วมเป็นเกียรติ มอบห้องสมุดศิษย์เก่าชะเมาบานโรงเรียนตากใบ

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read more

ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงาน กศน.

ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

Read more

นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาค

Read more

บุคลากร กศน.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

บุคลากร กศน.อำเภอตาก

Read more

หัวหน้ากศน.ตำบล และคณะครูกศน.ตำบลเจ๊ะเห ลงพื้นที่ตำบล เจ๊ะเห ร่วมแลกเปลี่ยนพบปะผู้นำชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ตากใบ

หัวหน้ากศน.ตำบล และค

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยข้าราชการใหม่ ร่วมดื่มกาแฟ ยามเช้า และแนะนำตัวข้าราชการใหม่/หัวหน้ากศน.ตำบล

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ พร

Read more

นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตากใบ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

Read more

เยี่ยมชมโครงการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส และร่วมกันปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ เพื่อการอนุรักษ์ ทดแทน คืนพันธุ์ไม้มีค่าแก่ผืนป่า

  วันที่ 9 ตุลา

Read more

“สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเจ้าภาพให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส”

  วันที่ 9 ตุลา

Read more

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) พบปะ สร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรนักศึกษา และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

Read more

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ”

  วันที่ 9 ตุลา

Read more