ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาตนเอง ( Self Development ) เพื่อให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 13 อำเภอ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา และเป็นผู้มีจิตอาสาด้านการสร้างภาวะผู้นำในทุกๆด้าน ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น