โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ครู กศน.ตำบลศรีบรรพต นำคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา และเป็นผู้มีจิตอาสาด้านการสร้างภาวะผู้นำในทุกๆด้าน ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น