ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภ

Read more

จัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดมูลฮัยบาตูอิสลามีหย๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

จัดหน่วยบริการอำเภอเ

Read more

การประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การประชุมปฏิบัติการต

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่

วัวนที่ 9 กันยายน 25

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบและนางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯครูอาสาตำบลศาลาใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองตันเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more