ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 3 กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรี่เมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 #ระดับภาคใต้…..

ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 3 กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรี่เมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 #ระดับภาคใต้…..
#ขอขอบคุณผอ นูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และทีมงานครูกศน.อำเภอศรีสาคร ที่ช่วยกันเตรียมงานในครั้งนี้
#ขอขอบคุณผอ สุรสิทธิ์ สุดสาย ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส สำหรับโอกาสในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ทีมงาน สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส ที่สละเวลามาช่วยเตรียมงานครั้งนี้
#ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และองค์นักศึกษาที่ให้ความร่วมมมือให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี……

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น