ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ สำหรับผู้ดูแลระบบและสรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจดิจิทัล(โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน)

ประชุมเชิงปฎิบัติการ

Read more

การแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำขนมทองม้วนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE EXPO 2020)

การแสดงนิทรรศการ สาธ

Read more

โครงการจิตอาสา กศน.อำเภอศรีสาคร “เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์” ณ มัสยิดนูรูลอีฟาละห์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองหงษ์ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการจิตอาสา กศน.อ

Read more

ผู้อำนวยการร่วมพบปะ และให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ)

ผู้อำนวยการร่วมพบปะ

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกประสบการณ์

Read more

ตรวจคัดกรองก่อนและลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองก่อนและลง

Read more

พิธีปิดโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

พิธีปิดโครงการฝึกประ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 3 กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรี่เมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 #ระดับภาคใต้…..

ขอแสดงความยินดีกับ ก

Read more

“ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานเด่น และเตรียมความพร้อมกับมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONE EXPO : NFE Open house 2020) ภาคใต้”

 วันที่ 3 สิงหาคม 25

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกประสบการณ์

Read more

ตรวจคัดกรองก่อนและลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองก่อนและลง

Read more

ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานเด่น และเตรียมความพร้อมกับมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONE EXPO : NFE Open house 2020) ภาคใต้

ประชุมคณะกรรมการเพื่

Read more

การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 พรีเมี่ยม ประจำปี 2563 ระดับภาคใต้ #กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร ตัวแทนระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ เพื่อไปต่อระดับภาคใต้ต่อไป

การประเมินคัดเลือก ก

Read more

โครงการจิตอาสาฯ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดกาหลงคีนีธรรมมาราม ม.1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการจิตอาสาฯ ชีวิ

Read more

ต้นแบบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม (เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการผลิตไบโอแก๊ส ) ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ต้นแบบการประเมินคัดเ

Read more