“โครงการ สานเสวนา สันทนาการ และติดตามประเมินผล กิจกรรม ปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรร่วมกับ กอ.รมน. โครงการ สานเสวนา สันทนาการ และติดตามประเมินผล กิจกรรม ปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่ทองผาภูมิของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น