“โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมwordpress สถาบันการศึกษาปอเนาะและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รุ่นที่ 2”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิขาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวโซรายา ตาเลงปะอาลา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรการอบรมเชิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมwordpress รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์และภายนอกองค์กร การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็ปไซด์ด้วยโปรแกรมwordpress สถาบันการศึกษาปอเนาะและศุนย์การเรียนรู้ชุมชน รุ่นที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครูอาสาฯ ประจำสถาบันการศึกษาปอเนาะ อำเภอรือเสาะ/สุไหงปาดี/ยี่งอ/สุคิริน/เมือง/ศรีสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น