“ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาฯ 2563”

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าประชุมรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น