โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ด้วยการใช้โปรแกรม WordPress ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวโซรายา ตาเลงปะอาลา ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ด้วยการใช้โปรแกรม WordPress ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่จาก กศน.อำเภอจะแนะ กศน.อำเภอศรีสาคร และรือเสาะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอรือเสาะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น