นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอตากใบ

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

ครูกศน.ตำบลเกาะสะท้อน ผู้รับผิดชอบงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับชุมชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร การค้าขายออนไลน์

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 😊😊 ประชาสัมพันธ์ วันสำคัญประจำปี เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก 😊😊 #วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

                   

Read more

การคัดกรองด้วยเครื่องวัด​อุณหภูมิ​ร่างกายแบบอินฟาเรด ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การทำโครงงาน ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

Read more

“ประชุม โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

การคัดกรองด้วยเครื่องวัด​อุณหภูมิ​ร่างกายแบบอินฟาเรด ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การทำโครงงาน ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

Read more

“ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาฯ 2563”

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

“ประชุม โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

กศน.จังหวัดนราธิวาส : ร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.ผ่านระบบทางไกล โดยใช้ระบบ ZOOM

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุน

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “

เมื่อวันที่ 18 มิถุน

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “

เมื่อวันที่ 17 มิถุน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมจัดกิจกรรม​ส่งเสริมการอ่าน โครงการฟาร์ม​ตัวอย่าง​ต้านโควิด 19 เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรน่า 2019

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

“ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส ๓-๔”

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ครู กศน.ตำบลโฆษิต ร่วมกับ กศน.อำเภอ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร(กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร) กิจกรรมฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทย หลักสูตร 25 ชั่วโมง

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

ครู กศน.ตำบลเจ๊ะเห ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร(กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร) กิจกรรมฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทย หลักสูตร 25 ชั่วโมง

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

ทีมงานครูกศน.ตำบลเกาะสะท้อน ร่วมมือช่วยกันปรับภูมิทัศน์และจัดสถานที่เพื่อเตรียมประเมิน กศน.5D

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นายนิติ คงพูน ครู กศน.ตำบลศาลาใหม่ นางรอฮานิง ดาโอ๊ะ ครูอาสาฯ ประจำตำบลนานาค และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯปอเนาะตำบลเกาะสะท้อน เข้ารับการอบรมเรื่อง “การทำโครงงาน”

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

ทีมงานครูกศน.อำเภอตากใบ ร่วมมือช่วยกันปรับภูมิทัศน์และจัดสถานที่เพื่อเตรียมประเมิน กศน.5D ของกศน.ตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมประชุม “โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที ๒”

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกเข้าร่วมประชุมโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23-24 มิภุนาย

Read more

เข้าร่วม”ประชุม โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563″

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อำเภอแว้ง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแว้ง เพื่อประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี “อำเภอรือเสาะ ตรวจคัดกรอง ผู้มาใช้บริการ ในช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ปรับภูมิทัศน์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

กิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5. บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

                   

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2

                   

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากโรงพยาบาลแว้ง เพื่อประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “

เมื่อวันที่ 15 มิถุน

Read more

โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อำเภอระแงะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read more

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(GINConference) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อวางแผนจัดมุมดิจิทอลและห้องสมุดตำบล ณ กศน.อำเภอตากใบ

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

คณะครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะนูริลฟาลาฮ ซีโปล์ เตรียมความพร้อมจัดอาคารสถานที่ เพื่อต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more