กศน.อำเภอยี่งอ จัดอบรมพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และสายคล้องหน้ากาก ผ่านระบบออนไลน์ Video call line

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ

Read more

กศน.อำเภออำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน เพื่อสนองมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 30 เมษายน 256

Read more