ขอเชิญชวนผู้บริหารและคณะครู ชาว กศน.เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams จำนวน 3 รุ่น วันที่ 21,23,24 เม.ย. นี้

🌐ขอเชิญชวนผู้บริหารแ

Read more